Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lokal- och anläggningsbidrag

Bidrag utgår till förening som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.

Stödberättigad förening

Förening som bedriver regelbunden organiserad verksamhet.

Kommunala lokaler/anläggningar:

Kommunens lokaler hyrs ut till föreningars organiserade verksamhet enligt bestämda hyreskostnader.

Förhyrda lokaler:

Till hyrda lokaler som inte är kommunala kan en förening få bidrag med högst 50 % av den godkända kostnaden, dock med högst 200 kronorper medlem och år.

Ansökan avser föregående år. Verifikation på betalda kostnader, kopior på kvitton och fakturor, samt i de fall ett hyreskontrakt finns skall detta bifogas ansökan.

Bidraget betalas ut endast då kommunala anläggningar och lokaler inte finns tillgängliga eller då särskilda skäl finns för uthyrning.

En förening kan maximalt få 15 000 kronor per år.

Egna anläggningar:

Föreningar kan få både grundbidrag och bidrag per kvadratmeter för egna lokaler och anläggningar belägna i Hylte kommun enligt följande:


Grundbidrag - Föreningar med omklädningsbyggnad/klubbstuga som har fasta avgifter för el, vatten, avlopp, telefoni/internet mm.

7000 kr

Omklädningsbyggnad/klubbstuga med dusch, värme samt klubbrum använd året runt – maximalt för 120 m²

100 kr/m²

Omklädningsbyggnad/klubbstuga med dusch, värme samt klubbrum använd året runt – maximalt för 120 m²

40 kr/m²

Fotbollsplan, gräs: används till träning och seriespel, seniorer

15000 kr

Fotbollsplan, gräs: används till träning och juniorspel

7500 kr

Fotbollsplan, grus: används till träning

4000 kr

Elljusspår, utgår under förutsättning att spåret hålls i ett vårdat skick. Princip: ersättning utgår för kostnader till belysning, röjning samt översyn av spår.

5 kr/m

Övriga spår Princip: ersättning bör utgå för materialkostnad

Ersättning efter särskild prövning

Tennisbana med grusbeläggning

2500 kr

Tennisbana med asfaltbeläggning

750 kr

Övriga lokaler såsom skjutbanor, motionsbanor, golfbanor, bandyplan (naturis), ishockeyrink (naturis) mm.

Ersättning efter särskild prövning

Övriga lokaler såsom dragkamp: tränings- och tävlingslan, ridbana: träning- och tävlingsplan.

 7500 kr

Utbetalning

Utbetalning sker senast 4 månader efter sista ansökningsdag.

Ansökan

Ansökan ska vara kultur- och folkhälsonämnden tillhanda senast 30 april.

Kontakt