Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ledarutbildningsbidrag

Bidraget ska underlätta och stimulera föreningarna att utbilda ledare för sin verksamhet, och avser dem som redan är ledare eller kommer att arbeta som ledare eller funktionär i kommunens föreningar.

Stödberättigad förening

Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.

Kriterier för stöd

Utbildningen ska bedrivas efter en av organisationen fastställd plan som i huvuddrag anger utbildningens mål, innehåll och omfattning. Utbildningen skall omfatta minst 1 och max 12 kursdagar.

Bidrag kan även utgå till lokala kurser anordnade av förening-/ar efter rekommendation och medverkan av distrikts- eller riksorganisation.

Vid ansökan skall kursintyg bifogas, samt verifikation på betald kursavgift.

Maximalt utbetalas 2500 kronor per deltagare och kurs, men bidraget kan inte vara högre än kursavgiften.

Maximalt bidrag per år och förening:
0 - 99 bidragsberättigade medlemmar 5 000 kronor
100 - 299 bidragsberättigade medlemmar 8 000 kronor
300 el. fler bidragsberättigade medlemmar 12 000 kronor

Bidrag utgår inte för yrkesutbildning eller kursdeltagande under pågående yrkesutbildning i ämnet. Inte heller utgår bidrag för deltagande i konferenser, möten, läger eller andra sammankomster som kan anses ingå i föreningens normala verksamhet. Föreningarna uppmärksammas på att utbildningsbidraget syftar till en allmän ledarutbildning.

Utbetalning

Utbetalning sker löpande under året.

Ansökan

Ansökan ska vara Kultur- och folkhälsonämnden tillhanda senast 3 månader efter slutför kurs.
Ansökan görs via E-tjänst eller via blankett som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt