Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Årsbidrag till kulturförening

Årsbidrag till kulturförening ska främja och stödja föreningar/organisationer som bedriver regelbunden, planerad, utåtriktad kulturverksamhet. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt.

Stödberättigad förening/organisation

Kulturarrangerande förening/organisation vars huvudsakliga syfte är att arrangera verksamheter inom kulturmiljövård, litteratur, teater, film, sång och musik, dans, bild och form, föreläsningar och liknande, eller kulturutövande förening/organisation vars huvudsakliga syfte är kulturell verksamhet inom litteratur, teater, sång och musik, dans, bild och form, film och liknande.

Stödberättigad verksamhet

Stöd ges till kulturföreningar vars verksamhet bidrar till ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och skapar möjligheter för eget skapande inom olika kulturområden. Verksamheter som engagerar och/eller riktar sig till barn- och ungdomar och sådana som underlättar jämställdhet och integration i samhället prioriteras.

Kriterier för stöd

  • Föreningen/organisationen ska bedriva en kontinuerlig, utåtriktad kulturell verksamhet.
  • Aktiviteter ska vara öppna för allmänheten som ska informeras genom annonsering eller på annat sätt.
  • Texten ”Med stöd av Hylte kommun” ska finnas med i tryckta eller digitala annonser och material.
  • Ansökan ska innehålla en aktivitetsplan med uppgifter om typ av aktiviteter, tidpunkter, beräknade kostnader och intäkter, och eventuella samarbetspartners.

Redovisning senast 31 december

Redovisning av årets kulturarrangemang ska inkomma till Kultur- och folkhälsonämnden senast den 31 december. Redovisningen ska innehålla programblad, affischer, annonser eller likvärdigt material som kan visa på vad som arrangerats. En redovisning av vilka arrangemang som genomförts är en förutsättning för att föreningen ska kunna bli beviljade bidrag nästkommande år.

Ansök om årsbidrag till kulturförening

Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Kultur- och folkhälsonämnden senast den 31 december för nästkommande år. Utbetalning sker i januari.

Kontakt