Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Stadgar

En förening ska ha regler för sitt arbete. Dessa regler kallas för stadgar.
Här följer några exempel på vad stadgarna bör innehålla.

Föreningens namn

Föreningens säte, dvs hemkommun.

Mål och uppgifter för föreningen

 • Föreningens ändamål/målsättning.
 • Föreningens syfte, vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha.

Medlemsskap

 • Vilka personer som ska bli medlemmar i föreningen.
 • Hur man blir medlem i föreningen och hur man lämnar den (avsäger sig medlemsskapet), och uteslutning ur föreningen.
 • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
 • På vilket sätt föreningen beslutar om medlemsavgifterna (normalt gör man det på ett årsmöte).

Styrelse

 • Hur styrelsen väljs

Upplösning av föreningen

 • Hur man fattar beslut om att föreningen skall upplösas (till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut samt vilken majoritet som krävs för beslutet: mer än 50 % eller mer är 2/3-delar).
 • Vad händer med föreningens tillgångar och skulder vid upplösning.
Verksamhetsår - räkenskapsår
 • Ska föreningens verksamhetsår följa kalenderåret (1 januari - 31 december) eller någon annan indelning, till exempel 1 juli - 30 juni?

Regler för föreningsmöten och årsmöten

 • När och hur man kallar medlemmarna till årsmötet och andra medlemsmöten (det är vanligt att man gör det minst två veckor före mötesdagen).
 • Hur lång tid före ett möte som medlemmarna måste skicka in sina förslag (motioner) till styrelsen.

Beslutsordning

 • Hur besluten ska fattas vid årsmöten och andra medlemsmöten. (Enligt somliga stadgar måste minst två tredjedelar av de närvarande vara överens för att de ska kunna fatta ett beslut. Enligt andra stadgar räcker det att minst hälften är överens).
 • När öppen och sluten omröstning ska användas. (En öppen omröstning innebär att alla kan se hur medlemmarna röstar. Vid en sluten omröstning använder man röstsedlar, så de enskilda medlemmarnas beslut är hemliga).

Kontakt