Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Välfärdsredovisning

Folkhälsoarbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och invånarnas hälsa. Folkhälsan påverkas av arv, kön och ålder, men framför allt av livsvillkor och levnadsvanor. Med statistik kan man belysa/utläsa skillnader i hälsa i befolkningen, identifiera riskgrupper och riskmiljöer samt följa upp effekten av folkhälsoinsatser.

VälfärdsredovisningenPDF sätter medborgarens välfärd och hälsa i fokus och riktar uppmärksamhet på insatser som bidrar till en folkhälso- och välfärdsutveckling som är i linje med kommunens och regionens mål och ambitioner. Det ger också möjlighet för politiker att prioritera ökad jämlikhet när det gäller kommuninvånarnas hälsa.

Under 2012 arbetades en Välfärsredovisning fram för första gången i Hylte kommun, senaste versionen är dock från 2015. Denna sprids i kommunens nämnder och i Region Hallands Hyltenämnd. Resultatet analyseras av lokala folkhälsorådet som i sin roll som rådgivande organ belyste då tre områden som bör prioriteras i det lokala folkhälsoarbetet; 

  • Delaktighet och inflytande
  • Ekonomiska och sociala skillnader
  • Alkohol, narkotika, doping och tobak

Kontakt