Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Boost Hylte

För att främja hälsan behövs insatser på bred front. I januari 2014 startade projekt Boost Hylte för att ge unga vuxna möjligheten att utvecklas, inspireras och se möjligheterna på hemmaplan. Projektet vänder sig till alla unga och unga vuxna, 15-30 år, i Hylte kommun.

Genom folkhälsoprojektet Boost Hylte vill vi öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Vi vill skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt där det finns goda möjligheter att stimuleras och inspireras. Deltagarnas sociala nätverk ska utvecklas och det upplevda psykiska välbefinnandet hos individerna ska öka.

För att uppnå detta arrangeras workshops, aktiviteter och föreläsning där deltargarna själv får vara med och påverka planeringen av innehållet.

Under 2014 finansierades projektet av Leader Halland, Region Halland och Hylte kommun. Under 2015-2016 står Region Halland och Hylte kommun för finansieringen.

Kontakt