Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn och ungas hälsa

Det förebyggande folkhälsoarbetet som är riktat mot målgruppen barn och unga, genomförs utifrån ett hälsofrämjande synsätt där hälsan sätts i centrum med utgångspunkt i ett friskt och positivt förhållningssätt.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. 

Kontakt