Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fjärrlån


Fjärrlån betyder att biblioteket lånar in en bok, som det själv saknar, från ett annat bibliotek.Du som har ett lånekort på Hyltebiblioteken har möjlighet att lämna önskemål om fjärrlån. Denna folder innehåller regler om fjärrlån som du som låntagare kan ha nytta av att känna till.  

Önskemål om fjärrlån lämnas till bibliotekspersonalen genom besök på biblioteket, per telefon eller med e-post. Det finns två typer av fjärrlån:

  • Lån från något av Hallands folkbibliotek
  • Lån från andra bibliotek i Sverige

Fjärrlån från Hallandsbiblioteken är gratis då de sker med boklådor som regelundet transporteras mellan biblioteken. Transporttiden kan variera beroende på hur turerna går mellan de olika biblioteken.

Fjärrlån från andra bibliotek i Sverige skickas per post. För ett sådant fjärrlån tar biblioteket en avgift på 10 kronor för att täcka en del av sina portokostnader för fjärrlån. Om du inte kan tänka dig att betala för ett fjärrlån måste du tydliggöra detta när du lämnar önskemål om fjärrlån.  

Det är bibliotekets ansvariga för fjärrlån som gör bedömningen om fjärrlån är möjligt utifrån de regler som de utlånande biblioteken har. Grundreglerna är att vi inte får låna in följande:

  • köpbar populär fack- och skönlitteratur
  • media som biblioteket äger men som är utlånade
  • musikinspelningar och spelfilmer.

Det är de utlånande biblioteken som slutligen avgör om de vill låna ut en bok som fjärrlån.

Vid önskemål om fjärrlån vill vi ha följande uppgifter av dig:

  • bokens titel och författare
  • om du önskar en speciell upplaga eller tryckår av boken.

      (Uppge då gärna bokens ISBN-nummer)

  • ditt namn, adress, e-postadress och tel.nr (hem, arbete och/eller mobil)
  • eventuellt senaste leveransvecka

När ditt fjärrlån kommer in till Hylte bibliotek så meddelas du i första hand via e-post. Om det är kö på boken eller om tillfrågade bibliotek nekar fjärrlån meddelas du också via e-post. Ett fjärrlån (per post) tar normalt en till två veckor från din förfrågan tills att den finns på Hylte folkbibliotek. Ibland går det fortare och andra gånger får man vänta längre tid. Biblioteket kan aldrig garantera dig en viss leveranstid men vi gör alltid vårt bästa för att få hem boken så fort som möjligt. Om du ångrar ett beställt fjärrlån måste du genast kontakta biblioteket. Om utlånande bibliotek redan hunnit skicka iväg den per post blir du skyldig att betala vanlig fjärrlånetaxa.

Det är viktigt att återlämna boken senast sista återlämningsdag eftersom det är då Hylte folkbibliotek måste returnera boken till utlånande bibliotek.

Kontakt