Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte stärker sin digitala kompetens med ett center för digital delaktighet: ett DigidelCenter!

Internetstiftelsen i Sverige har beslutat att ge Hylte kommun 685 000 kronor till tvåårigt projekt för ett digitalt center, ett så kallat DigidelCenter med eventuell förlängning till tre år. Ansökan skickades in i konkurrens med 50 andra svenska kommuner, där stiftelsen beslutade att ge Hylte kommun positivt besked om anslag:

– Det är en jätteglad nyhet, det ger oss fantastiska möjligheter att stärka den digitala kompetensen hos både våra medarbetare och medborgarna utifrån deras individuella förutsättningar. Vårt DigidelCenter ska vara en mötesplats för lärande, kreativitet och innovation, säger Madeleine Solenhill som är digitaliseringschef i Hylte kommun.


DigidelCenter ska hjälpa kommunens invånare att lära sig använda digital teknik bättre och i större utsträckning, det ska innefatta en utbildningsdel och en test- och lärmiljö.
– Många samhällstjänster har digitaliserats vilket gör att du behöver en teknisk kompetens bara för att gå och handla i din mataffär, själv låna böcker på biblioteket eller ta kontakt med kommunen eller din vårdgivare, så då är det här en fantastisk service för invånare att kunna få hjälp med att gradvis komma in i det moderna digitala samhället, säger Madeleine Solenhill.


Utöver pengarna från Internetstiftelsen i Sverige skjuter Hylte kommun till ytterligare medel till projektet. Pengarna ska användas till att köpa in teknisk utrustning som besökarna kan öva på att hantera, att anställa ett språkstöd och att genomföra utbildningar inom digital kompetens. Dessutom kommer en digitaliseringsbibliotekarie att anställas.


– Det här är en unik möjlighet att kunna leva upp till bibliotekslagens paragrafer om att vi ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och för en ökad kunskap om informationsteknik. För att höja den digitala inkluderingen behöver vi ge människor möjlighet att ta makten över tekniken, säger Jessica Blohm som är Kultur- och bibliotekschef i Hylte kommun.


Planen är att centret ska ligga i anslutning till biblioteket i Hyltebruk och öppna redan den 1 mars 2019, det officiella namnet är Hylte kommuns DigidelCenter – digital kompetens på lika villkor.


– Biblioteken är tillgängliga, neutrala och kravlösa platser, som medborgarna generellt sett har stort förtroende för. På Digidelcentret kommer det också att finnas svensk, engelsk och arabisk språkkompetens. Sammantaget gör det att förutsättningarna för att öka den digitala delaktigheten hos medborgarna är mycket goda, säger Jessica Blohm.


Hylte kommuns Digidelcenter är ett kommunövergripande projekt som Jessica Blohm och Madeleine Solenhill är huvudansvariga för. Planen är att börja i liten skala för att sedan öppna upp det så att hela kommunens verksamheter kan vara en del i centret för att stötta kommuninvånare på bästa sätt:


– Digital kompetens berör alla i dagens samhälle. Det är inte bara vissa målgrupper i samhället som behöver stärka sin kompetens, som exempelvis äldre, eller nya i samhället. Det är även ungdomar som behöver kunskap kring digitaliseringen och dess utmaningar. Även om de oftast kan hantera tekniken, så finns stora brister inom effekten av teknikens användning t.ex. spridning av information och material samt källkritik, säger Madeleine Solenhill och Jessica Blohm.

Kontakt