Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Digitalt stöd på Hyltebiblioteken

Här kan du få hjälp av Kamal att lära dig Hyltebibliotekens digitala tjänster, datorer, surfplattor och mobiler (dock ej felsökning & lagning).

Måndag: kl 10-18

Onsdag: kl 10-18

Torsdag: kl 10-14 (em i Torup jämna veckor och Unnaryd ojämna veckor)

Fredag: kl 10-16

”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (Bibliotekslagen § 7). Alla, oavsett förmåga, ska erbjudas förutsättningar att bidra till och delta i det digitala samhället. Biblioteken har en viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten. (För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, s 13).

Välkommen till Hylte bibliotek!

Kontakt