Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

2020 – förändringarnas & kreativitetens år

Förra året började mycket lovande, vi hade många olika arrangemang som blev välbesökta. Entusiasmen var stor, både bland besökare och personal. Vi passade på att utöka öppettiderna på filialerna i Torup och Unnaryd med anledning av att FNs barnkonvention blev lag. Filialerna öppnades en timme tidigare, så att skolbarn fick möjlighet att besöka biblioteken på hemvägen från skolan, vilket uppskattades.

Men i mitten av mars tog allt stopp när coronaviruset gjorde entré. Och plötsligt blev litteraturen på allvar. Vi började märka hur mycket böckerna betydde för våra besökare, när världen vändes upp och ner. Samtidigt som antalet besökare minskade drastiskt, ökade antalet utlån. De fysiska lånen ökade med 6%, efter en längre neråtgående en trend i hela landet. De digitala lånen ökade med 83% vilket är i snabbare takt än i övriga landet i sin helhet. Totalt ökade utlånen med fantastiska 20%. Dessutom fortsatte det digitala biblioteket (Biblio, PressReader och Ztory) att växa och är numera lika stort som det fysiska.

Våra arrangemang då? Många har flyttats fram, några har ställts in. Istället har vi försökt att hitta nya sätt att nå besökarna. En hel del aktiviteter för främst barn och unga kunde åtminstone till en början erbjudas utomhus: språkstartsbesök, barnteater, pop up-bibliotek med ponnys och påskkärringar. En del teater och scenkonstföreställningar visades digital istället, liksom våra läsfrämjande boksamtal med skolklasser. Numera är även språkstartsbesöken digitala. Nu gäller det för oss att ta med det bästa av våra nya arbetsmetoder och samtidigt ladda med innehåll inför nya fysiska möten – som vi längtar!

Kontakt