Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Digital strategi

Den digitala teknikutvecklingen ställer nya krav, både på kommunens invånare och på den kommunala organisationen. Därför är det viktigt att kommunen har en strategi för hur vi ska använda ny teknik i våra verksamheter och vad som är viktigt att tänka på när vi inför ny digital teknik. Kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, beslutade i juni 2018 om en digital strategi för Hylte kommun.

Den digitala strategin beskriver fem strategiska principer som utgår från Sveriges regerings strategi "Ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi" (2017).

Digital infrastruktur

En digital infrastruktur lyfter fram betydelsen av att så kallad hård och mjuk infrastruktur förbättras och förstärks för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt.

Digitalt ledarskap

Digitalt ledarskap pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.

Digital kompetens

Digital kompetens innebär att alla skall vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.

Digital innovation

Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids.

Digital trygghet

Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda.

Läs hela den digitala strategin

Med målbilden: Vårt smarta Hylte tar kommunen ett helhetsansvar för digitaliseringens möjligheter. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för Hyltebor, medarbetare, företagare och besökare att uppleva livskvalitet på lika villkor i Hylte kommun. Vill du veta mer om digitaliseringsarbetet i Hylte kommun kan du läsa den digitala strategin i sin helhet. 

Kontakt