Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Vad är brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroll av eldstad och skorsten ska genomföras med en viss regelbundenhet. Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand.

Det är bara yrkesutbildade skorstensfejare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Hylte kommun har avtal med Sotaren i Hyltebruk som ska utföra brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollens omfattning

Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt följande:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
 • Kontroll av brandvarnare och dess funktion

Hur ofta ska brandskyddskontroll göras?

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen tre eller sex år.

Intervall för de vanligaste objekten i småhus:

 • Värmepannor
  Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja – tre år
  Eldning med övriga bränslen – sex år
 • Köksspisar
  Eldning med fasta bränslen – tre år
  Enhet där eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning) – sex år
  Eldstad belägen i ett fritidshus – sex år
 • Lokaleldstäder
  För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – tre år
  För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – sex år
  Eldstad belägen i ett fritidshus – sex år

Inga anslag

Kontakt