Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Förbered inför sotning

Innan sotaren kommer är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att fastigheten är tillgänglig för det arbete som ska utföras. Arbetet ska kunna påbörjas utan förhinder. Om rengöring istället sker i egen regi ska det kunna redovisas dokumentation Länk till annan webbplats. av genomförd rengöring.

Tänk på detta innan sotaren kommer:

  • vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad får inte vara belamrad med föremål som kan hindra eller skada
  • det ska finnas arbetsutrymme runt eldstaden
  • prydnadsföremål på eller invid eldstad ska flyttas bort
  • det ska finnas särskilt askutrymme i närheten av eldstaden eller kärl med lock av obrännbart material för uppsamling av sot, samt lämplig skyffel. Observera att plastkärl inte får användas.
  • rensluckor i vinds- och källarutrymme ska inte vara blockerade och utrymme med sådan lucka ska hållas tillgängligt vid rengöring
  • att det finns föreskrivna anordningar för takarbetet (eventuellt fast stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med skyddsräcke) och att dessa ska underhålls väl
  • att om lös väggstege godtas ska denna finnas tillgänglig vid uppstigningsstället till taket
  • väg ska vara skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid
  • om stoftsugare eller eldrivet verktyg används vid rengöringen ska det finnas ett skyddsjordat eluttag tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet
  • att det finns stege eller liknande tillgängligt vid arbetsstället om rensning sker inom bostadsutrymme

Inga anslag

Kontakt