Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen har enlig lag ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagens syfte är att sotning och en utökad brandskyddskontroll ska leda till ett säkrare samhälle med mindre bränder och lägre skadekostnader.

Kommunen fastställer rengöringsfristerna för sotning och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställer fristerna för brandskyddskontrollen. MSB har gett ut allmänna råd om sotningsfrister som utgör grunden för kommunens beslut om sotningsfrister.

Sotning och kontroll utförs på entreprenad

Hylte kommun har avtal med Sotaren i Hyltebruk om att utföra både sotning/rengöring och brandskyddskontroll inom kommunen, enligt de intervaller som fastställts. En enskild fastighetsägare kan dock även godkännas att utföra sotning av sin egen fastighet. Samma frister gäller oavsett om arbetet utförs på egen hand eller av företag. Kontaktuppgifter och mer information hittar du här: sotare.com/hylte/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Din köksfläkt omfattas inte av samma lagkrav

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på rengöring. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat så av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen är fastighetsägarens.

Elda på rätt sätt i din eldstad

Det är viktigt att man känner till vad man bör tänka på när man eldar i sin vedpanna, kamin, eller liknande så att man minimerar risken för soteld eller överhettning. Läs MSB:s broschyr för tips på hur du eldar på rätt sätt i din eldstad.

MSB – Umgås och trivs framför brasan : några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt