Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Brandsäkerhet i hemmet

Du kan med några enkla vanor och investeringar göra ditt hem mer säkert för dig och din familj. Här hittar du några exempel på utrustning eller åtgärder som kan vara bra att införskaffa eller genomföra.

Brandvarnare

Att ha en brandvarnare i sitt hem är en billig livförsäkring. Kom ihåg att även utrusta fritidshus, husvagn, båt eller andra platser där du sover med brandvarnare.

 • Montera en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum samt nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i rummet, minst 50 centimeter från vägg och andra objekt. Om det inte går att montera brandvarnaren i tak så kan den även monteras på vägg, cirka 15 centimeter från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för när brandvarnaren känner av röken och aktiveras.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Kom ihåg att testa brandvarnaren när du monterat upp den.

Handbrandsläckare

Tillsammans med brandvarnare utgör tillgången till släckredskap grundskyddet i din bostad. I en villa eller lägenhet rekommenderas en pulversläckare.

Räddningstjänsten rekommenderar pulversläckare
Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en mycket bra släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Köp en släckare med ABC-pulver. Den är enkel att använda och klarar alla typer av bränder, det vill säga bränder i fasta material, elektronisk utrustning, bränder i vätskor och gasbränder.

Vilken storlek på släckare bör jag köpa?
Med en sexkilos pulversläckare har även ovana personer bra förutsättningar att släcka bränder som kan uppstå i hemmet, fritidshuset eller kontoret. En en- eller tvåkilos pulversläckare är lämplig till exempelvis båten, bilen eller husvagnen.

Brandskydd i lägenhet

Du och dina grannar kan hjälpas åt att skydda er mot brand genom följande tips:

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
  Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Du är säkrare i din lägenhet än i trapphuset.
 • Stäng in branden
  Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
 • Ställ inget brännbart i trapphuset
  Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.
 • Blockera inte trapphuset
  Cyklar och annat obrännbart får bara förvaras där om det inte hindrar framkomligheten. Räddningstjänst och ambulanspersonal måste kunna komma fram obehindrat.
 • Håll räddningsvägar fria
  Räddningsvägen är en körväg som utryckningsfordonen använder för att komma tillräckligt nära byggnaden vid olyckssituationer. Det är förbjudet att parkera, lämna snöhögar eller sätta upp belysningsstolpar, planteringar eller annat som hindrar trafiken på räddningsvägen.

Webbutbildning om brandskydd på olika språk

Genom Brandskyddsföreningen finns möjlighet att på ett nytt och spännande sätt lära dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj.

Utbildningen är gratis och genomförs via datorn. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i hemmet.

Utbildningen finns översatt på engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

Utbildning – brandsäkerhet i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inga anslag

Kontakt