Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Räddningstjänst

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att säkra ett förebyggande brandskydd och att vid olyckor minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället.

Eldning och brandrisk

Brandriskbedömningen görs varje morgon kl. 8.00 under sommaren och gäller ett dygn om inget annat anges. Du kan även ringa räddningstjänstens insatsledare på telefon 0733-71 83 90 för att få reda på om det är lämpligt att elda eller inte.

Mer information om eldingsförbud, brandrisk, råd och eldningsregler finns att läsa på kommunens sida om eldning och brandrisk. Se länk nedan.

Eldning och brandrisk i Hylte kommun Öppnas i nytt fönster.

OBS! Eldningsförbud kan råda oavsett vad dagens brandriskvärde visar.

  

Brandriskvärde 1-3:

Eldning sker under eget ansvar.

Brandriskvärde 4:

Olämpligt att elda.

Brandriskvärde 5-5E:

Mycket olämpligt att elda.

Eldningsförbud:

Förbjudet att elda.

Kontakt