Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och är en del av befolkningssskyddet. Det är ett larmsystem för att varna människor vid stora olyckor och allvarliga händelser. När ett VMA sänds ut betyder det att något har hänt som folk behöver få veta. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland även av en utomhusvarning som består av ett tutande ljud varvat med uppehåll. Signalen sänds ut via ljudanläggningar runt om i landet. Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig händelse, till exempel gasutsläpp eller brand.
Systemet kan även avge signalerna flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Så här låter utomhuslarmet!

Signalen VMA består av ett starkt tutande ljud med 7 sekunder långa tonstötar varvat med 14 sekunders uppehåll. Den ljuder under 2 minuter och varnar för fara. Du kan lyssna på hur varningen låter via länken nedan.

Viktigt Meddelande (MP3) Länk till annan webbplats.

Faran över består av en 30 sekunder lång sammanhängande signal vilken betyder att faran är över.

Faran över (MP3) Länk till annan webbplats.

Vad ska jag göra om jag hör ett VMA?

När du hör utomhuslarmet ska du gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Utomhuslarmet testas fyra gånger om året!

Tänk på att larmet testas fyra gånger per år, alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Under testet behöver du inte göra någonting.

VMA meddelande i radio och TV

Ett VMA meddelande sänds alltid i radio och TV vilket innebär att du, vid ett VMA med eller utan ett utomhuslarm, får information om vad som hänt via radio och TV. Du kan också ringa informationsnumret 113 13 eller söka information på webbplatsen Krisinformation.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller på kommunens webbplats hylte.se

Meddelande via SMS

Varningen VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det har gjorts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Jag hör inte VMA-tutan, hur ska jag veta att något har hänt?

I Hylte kommun finns utomhuslarmet via tutor i centralorten Hyltebruk. Vid en större olycka eller allvarlig händelse som berör hela eller andra delar av kommunen går viktig information ut genom meddelanden via sms, TV eller radio. Polisen har också möjlighet att åka runt med högtalarbilar. Den lokala P4-kanalen är viktig, se till att du har en batteridriven radio hemma så att du även kan ta del av samhällsviktig information vid elavbrott. Apparna ”Krisinformation” och ”Sveriges Radio” är också bra komplement, med påslagna pushnotiser får du dessa VMA-meddelanden i din telefon.

Utomhusvarning vid Höjd beredskap - flyg och beredskap

Vid höjd beredskap finns två olika varningar, beredskapslarm och flyglarm. Vid omedelbar krigsfara kan regeringen beordra signalen beredskapslarm för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring. Vid luftangrepp kan kommunerna, efter meddelande från försvarsmakten, varna befolkningen genom att sända signalen för flyglarm.

Flyglarm består av 2 sekunder långa ljudstötar varvat med 2 sekunders paus som upprepas under 1 minut.

Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare. Du kan lyssna på den via länken nedan.

Flyglarm (MP3). Länk till annan webbplats.

Beredskapslarm består av 30 sekunder långa ljudstötar varvat med 15 sekunders paus som upprepas under 2 minuter.

Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked omDu kan lyssna på den via länken nedan.

Beredskapslarm (MP3) Länk till annan webbplats.


Kontakt