Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Beredskap och säkerhet

I Hylte kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en allvarlig händelse, kris eller annan samhällsstörning.

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet ständigt arbetar för att förebygga samt hantera olyckor och mindre omfattande samhällsstörningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna behöva förstärkas.

Vem ansvarar för vad?

Kommunerna har en central roll vid hanteringen av kriser. Kriser ska hanteras lokalt av dem som är närmast berörda. Men det är inte alltid så lätt att förstå vem som har ansvar vid olika händelser. När krisen utvecklas blandas andra aktörer in i allt högre grad. Är exempelvis bara Hylte kommun drabbad så behövs kanske inte hjälp från länsstyrelsen, men ju fler kommuner som får problem desto större roll får länsstyrelsen. Växer krisen ytterligare så behövs kanske även resurser från myndigheter på nationell nivå.

Kommunens ansvar

Hylte kommun ansvarar för att våra verksamheter fungerar som de ska och att de kan klara av störningar i samhället och extraordinära händelser. Vi har också handlingsplaner och beredskap för vad vi ska göra om något ändå skulle hända.

Medborgarens ansvar

Du som medborgare har också ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd för att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser.

Kontakt