Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Räddningstjänstens organisation

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för kris- och beredskapsfrågor i Hylte kommun genom den räddningsnämnd som även ansvarar för räddningstjänstens organisation. Direkt under kommunstyrelsen och räddningsnämnden lyder räddningschefen. Till sitt stöd har räddningschefen en utsedd säkerhetssamordnare.

Som organisation har räddningstjänsten två olika verksamhetsavdelningar:

Operativa avdelningen:

 • Operativ drift- och underhåll
  - ansvarar för beredskap, underhåll av fordon och utrustning, utryckning och utbildning av räddningstjänstens personal.
 • Beredskapsstyrkor
  - deltidsbrandmän som är utstationerade på vilande brandstationer i Unnaryd och Hyltebruk.

Förebyggande avdelningen:

 • Förebyggande arbete
  - arbetar aktivt med att förhindra brands uppkomst, säkerställa en trygg utrymning vid brand, förhindra brandspridning och underlätta släckning av brand. Ansvarar även för sotningsverksamhet men sotningen utförs på entreprenad i privat regi.


Räddningstjänstens emblem

Räddningstjänstens arbete ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället. I räddningstjänstens emblem omges kommunvapnet av den åtta uddiga stjärnan där de åtta uddarna står för:

 • Kunskap
 • Lojalitet
 • Mod
 • Omtanke
 • Skicklighet
 • Takt
 • Uppmärksamhet
 • Uthållighet
Räddningstjänstens emblem

Kontakt