Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Utbildning på grundskolorna

Räddningstjänsten bedriver kontinuerligt utbildningar på samtliga grundskolor i Hylte kommun. Första gången eleverna kommer i kontakt med räddningstjänsten är redan i förskoleklassen då klassen får ett besök med en kortare information. Därefter besöker eleverna brandstationen i årskurs 2,5 och 8. Varje lektion är då cirka 80 minuter per klass, och innefattar både teoretisk kunskap samt praktisk övning med handbrandsläckare.

Utöver brandutbildning genomförs även utrymningsövningar på skolorna samt bussutrymning i samverkan med bussbolag och Polisen.

Kontakt