Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Heta Arbeten

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabba verktyg, finns risken alltid att arbetet kan orsaka en brand. Så kallade Heta Arbeten har visat sig orsaka många bränder.

Som en positv följd av att försäkringsbolagen har skärpt sina villkor, har antalet bränder minskat kraftigt. Ett av försäkringsbolagens villkor är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området, och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram. Det är framför allt den personal som hanterar riskerna som bör utbildas:

  • den som beställer det Heta Arbetet
  • den tillståndsansvarige, som också avgör om det är ett tillfälligt, brandfarligt hett arbete eller inte
  • den som utför eller vakar över det Heta Arbetet

Utbildning i Heta Arbeten

Målgrupp: Utförare som utför tillfälliga Heta Arbeten, agerar brandvakt och tillståndsansvariga.

Syfte: Utbildningen ger deltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra Heta Arbeten. Utbildningen ger deltagarna ett certifikat som är giltigt i fem år.

Kontakt