Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sotning/rengöring och brandskyddskontroll

Kommunen har enlig lag ansvar för att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs. Lagens syfte är att sotning/rengöring och en utökad brandskyddskontroll ska medverka till ett säkrare samhälle med mindre bränder och lägre skadekostnader.

Verksamheten är uppdelad i två separata uppdrag så att sotning/rengöring genomförs efter sina intervaller och brandskyddskontroll genomföras efter sina.

Kommunen fastställer rengöringsfristerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställer fristerna för brandskyddskontrollen. MSB har gett ut allmänna råd om sotningsfrister som utgör grunden för kommunens beslut om sotningsfrister.

Sotning och kontroll utförs på entreprenad

Hylte kommun har avtal med Sotaren i Hyltebruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att utföra både sotning/rengöring och brandskyddskontroll inom kommunen enligt de intervaller som fastställts. En enskild fastighetsägare kan däremot godkännas att utföra sotning av sin egen fastighet. Samma frister gäller oavsett om arbetet utförs på egen hand eller av företag.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på rengöring. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen är fastighetsägaren.

Kontakt