Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Säkerhet på sjön

Du kan aldrig helt försäkra dig om att inte drabbas av en olycka om du ger dig ut på sjön, men du kan se till att ha rätt utrustning och att vara förberedd så att du vet hur du ska agera om det händer. Simkunnighet är kanske den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet.

Att tänka på när du ska bada

 • Bada alltid tillsammans med någon
 • Simma längs med stranden
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar
 • Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten
 • Lek inte med livräddningsmaterial
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka

Att tänka på när du ska ut på is

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
 • Prova alltid isen med ispik om du är osäker.
 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller
 • Kärnis ska vara minst tio centimeter tjock.
 • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga platser är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn
 • Ju högre fart du har, ju längre kommer du ut på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Att tänka på när du ska ut med båt

 • Använd alltid flytväst
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp honom i aktern på båten
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
 • Alkohol hör inte hemma på sjön

Kontakt