Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten - är ett system för att varna och informera allmänheten när en allvarlig händelse har inträffat. VMA kan sändas via utomhusvarningssystem, så kallade tyfoner, som varningsmeddelande eller informationsmeddelande via radio- och tv-kanaler och text-tv.

Exempel på tillfällen när varningen kan rädda liv är vid gasutsläpp, stor brand (giftig rök) eller annan allvarlig händelse. I Hylte kommun hörs utomhuslarmet i centralorten Hyltebruk.

VMA-signalen testas varje kvartal

Signalen för VMA - utomhuslarm provas fyra gånger om året. Det sker alltid kl. 15.00, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

Så här låter signalen VMA:  _ _ _ _ _ _ _ 7 sekunder långa tonstötar varvat med 14 sekunders uppehåll. Den ljuder under 2 minuter och varnar för fara.

När du hör signalen ska du:

  1. Gå inomhus.
  2. Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  3. Lyssna på radio (P4). Genom radion får du veta vad som har hänt och vad du ska göra.

När faran är över hör du: ----------------------------- en 30 sekunder lång sammanhängande signal vilken betyder att faran är över.

Kontakt