Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Värmebölja

Värmebölja används vanligen som begrepp för en längre period med högra dagstemperaturer och med det förändrade klimatet är det något som kan komma att inträffa betydligt oftare i Sverige i framtiden. Det finns ingen vedertagen definition av värmebölja, men en av SMHI:s definitioner är ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck”. SMHI utfärdar även varningar vid vissa temperaturer:

  • Varning klass 1 för mycket höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på 30°C eller mer tre dagar i följd.
  • Varning klass 2 för extremt höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på 30°C eller mer fem dagar i följd, alternativt 33°C eller mer tre dagar i följd.

Att tänka på vid värmebölja:

  • Drick mer än vanligt
  • Ät mat som är rik på vätska – till exempel grönsaker och frukt.
  • Ordna en sval miljö, exempelvis genom att använda gardiner, persienner och markiser. Försök vara i bostadens svalaste rum. Vädra på natten när temperaturen är lägre.
  • Svalka kroppen, till exempel med en kall dusch. En blöt handduk runt nacken kan också svalka.

Följ länkarna till dinsäkerhet.se och 1177.se längre ner på sidan för att läsa mer om hur värmebölja kan påverka dig och din hälsa, och vad du kan göra för att minska hälsoriskerna. 

Torka

Torka är ett stort begrepp som kan omfatta lite nederbörd, låg markfuktighet, låga vattenflöden, låga vattennivåer i sjöar och låga grundvattennivåer.

Torka uppkommer när det varit väldigt lite nedberbörd under en period, då fylls inte markvatten, sjöar eller vattendrag på som de brukar. Om det är växtsäsong kommer även växterna att suga åt sig vatten som finns i marken vilket gör att vattnet inte rinner vidare ner till grundvattnet.

Torka och brist på vatten ger effekter inom många områden såsom jordbruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och för industrier med vattenbehov. Det ökar även risken för brand i skog och mark.

Du kan få svar på vanliga frågor om vattenbrist och torka på Krisinformation.se, följ länken längre ner på sidan för att läsa mer.

Om du har en enskild brunn som sinar

Långvarig torka kan leda till att vattnet i enskilda brunnar sinar och att brunnarna behöver fyllas på.

Har man privat brunn och inte kommunalt vatten är man själv ansvarig för sin vattenförsörjning. Det är naturligtvis bra att i förväg planera inför en eventuell kris men skulle man behöva hämta vatten går det att göra på två ställen i Hylte kommun.

Vatten för husbehov finns att hämta i vattenkiosken på Jesperlundsvägen i Torup (på höger sida efter parkeringsplatsen) och i kranen på husets framsida hos Räddningstjänsten i Hylteburk. Detta går att göra dygnet runt.

Behöver du en större mängd vatten kan du på vardagar mellan klockan 08:00 och 11:00 ringa till kommunens kontaktcenter på telefon 0345-180 00 och fråga efter Björn Liljequist, Carolina Storberg eller Maria Tholin. Med dem bokar du sedan tid för hämtning av vattnet. Du får själv ordna med tank och transport av vattnet från vår vattenstation i Torup, kommunen har inga fordon för vattentransport.

Du kan även hämta större mängder vatten vid Räddningstjänsten i Hyltebruk. Detta går att göra dagtid på vardagar mellan 07:00 och 14:00, och personal på plats hjälper till i mån av tid. Även här står du själv för tank och transport.

Räddningstjänsten kan i enstaka fall där särskilda skäl kan anföras även köra ut och fylla på enskilda brunnar. För detta tas en avgift på 700 kronor plus moms ut. Utkörning kan i så fall endast ske vardagar mellan 07:00 och 10:00.

Kontakt