Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ras och skred

Skred betyder att en jordmassa kommer i rörelse. Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känna till hur du kan minska riskerna.

Var rädd om träden

Trädens rötter håller samman marken och motverkar på så sätt erosion och bör därför få stå kvar i slänten. Enstaka mycket stora träd, som börjar luta kan du däremot fälla. En slänt som skadats av erosion kan repareras genom att man sätter sticklingar eller trädplantor där marken är skadad. 

Inga snöhögar

Snöhögar som tippas i slänten belastar den och smältvattnet från snön kan erodera jorden. Regn- och smältvatten från tak och gator och dräneringsvatten som leds till en slänt kan gräva ut och spola bort jorden i slänten. Marken runt ledningens utlopp bör därför skyddas från erosion med grus.

Tunga föremål

Tunga föremål, som parkerade bilar, skrot, schaktmassor och vedhögar belastar slänten och bidrar till att risken för skred och ras ökar. Trafik utmed släntkrön skapar vibrationer i marken som också ökar risken. Placera därför alla tunga föremål och körväg en bit från släntkrönet.

Kontakt