Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Frågor och svar om höga vattenflöden

Räddningstjänsterna runt om i Halland berättar att det är många som är ute och tittar på de höga vattennivåerna i sjöar, hav och vattendrag. Är du en av dem? Titta då på säkert avstånd. Det kan vara mäktigt och vackert men också väldigt farligt. Eftersom markerna är mättad av regn och vattnet även kan ha underminerat strandkanterna kan det finnas risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet.

Varför är det så höga flöden just nu?

Den senaste tidens stora regnmängder, i kombination med fulla sjöar och mättade marker, har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag.

Vad kan jag göra för att förbereda mig och min fastighet?

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Bor du nära ett vattendrag är det därför bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. I punktlistan har vi sammanställt ett antal tips som kan vara till hjälp.

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera i förväg på vad den bästa placeringen är för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Fler tips om hur du kan skydda ditt hus och din egendom:

Så förbereder du dig för och agerar vid översvämning, läs mer på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydda ditt hus mot översvämning, läs mer på dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är viktigt att tänka på?

Räddningstjänsterna runt om i Halland berättar att det är många som är ute och tittar på de höga vattennivåerna i sjöar, hav och vattendrag. Är du en av dem? Titta då på säkert avstånd. Det kan vara mäktigt och vackert men också väldigt farligt. Eftersom markerna är mättad av regn och vattnet även kan ha underminerat strandkanterna kan det finnas risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet.

På grund av de höga vattennivåerna uppmanar Hylte kommun alla som har ensilagebalar att se över deras placering. Ensilagebalarna bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka högre vattennivåer och fler översvämningar.

Man bör även se över flytbryggor med båtar förtöjda. Dessa bryggor kan lossna av det höga vattenståndet och flyta iväg. Likaså rishögar som blivit kvar sedan man röjt kan åka med och täppa till.

Finns det pumpar att låna?

Räddningstjänsten i Hylte kommun har sju dräneringspumpar. Under normala väderförhållanden lånas tre av dessa, mot en dygnskostnad, ut till kommuninvånare som av någon anledning behöver pumpa ut vatten. I en krissituation används samtliga vid utryckning till drabbade fastigheter, och kan därför inte lånas ut. Ligger din fastighet i ett utsatt område är det klokt att investera i en egen pump.

Finns det sandsäckar att låna?

Räddningstjänsten i Hylte kommun har inget beredskapslager av sandsäckar. Sandsäckar tillhandahålls i krissituationer av Myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB). Dock används dessa i första hand till samhällsviktig verksamhet. Ett alternativ kan vara att bygga barriärer med byggplast och exempelvis lastpallar eller annan form av stöd/skiva, vilket också är lättare att forsla bort.

Hur arbetar räddningstjänsten i Hylte kommun?

I ett krisläge är räddningstjänstens prioriteringsordning tydlig. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska de i första hand prioritera liv och hälsa, därefter egendom och miljö. Gällande de sista två punkterna är det värdet av egendom och miljö som avgör turordning. Är det en kris som berör många är det viktigt att det finns en beredskap hos den enskilde.

Vad gör Hylte kommun?

Kommunen arbetar just nu förebyggande med att:

 • Se över galler till kulvertar i kommunens olika orter så att inte skräp och grus täpper till flöden från bäckar och mindre vattendrag.
 • Kontrollera vattennivåerna på kända utsatta områden.
 • Följa SMHI:s prognoser kring väderutveckling och vattenflöden.
 • Samverka med övriga aktörer i länet kring information om lägesbilden i Halland, materialbehov med mera.
 • Informera via Hylte kommuns kanaler, hylte.se och Facebook.

Hur kan jag följa händelseutvecklingen?

Via hylte.se och Hylte kommuns Facebook. Senaste nytt läggs kontinuerligt ut på hylte.se och Facebook. Tidigare nyheter som har publicerats på hylte.se hittar du i nyhetsarkivetöppnas i nytt fönster.

Följ väderläget hos SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ tappningsmängden vid kraftstationer via karta hos SMHI
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ nyhetsrapporteringen i medierna och lyssna på Sveriges Radio P4.

Kan jag se hur vattennivåerna förändras på webben?

Nej, inte i dagsläget. Ligger din fastighet i vattennära läge är det klokt att välja ut ett riktmärke i naturen för att se om vattennivån höjs eller sänks. Följ SMHI:s rapportering.

Vad innebär varningarna klass 1, klass 2 och klass 3

 • Klass 1 innebär höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.
 • Klass 2 innebär mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.
 • Klass 3 innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem och kan innebära stor fara för allmänheten.

Karta över riskområden - länk nedan

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram kartor som visar översvämningshotade områden i Halland vid extrema väderförhållanden (kartorna gäller vid nivåer motsvarande klass 3-varning). Via länken nedan kan du se Länsstyrelsens Informationskarta Halland med 100-årsflöden i Halland. Kartan är inzoomningsbar för att visa alla orter i Halland. 100-årsflöden är områden som statistiskt sett översvämmas en gång på 100 år. Vattennivåerna i Halland just nu har av SMHI klassats som klass ett- och två-varning. Flödena på kartan nedan kan dock ge en indikation på vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema väderförhållanden.

Kontakt