Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillfällig övernattning

Övernattning kan tillåtas ske i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet. Detta kallas för tillfällig övernattning och innebär att brandskyddet inte är dimensionerat för att det ska ske övernattning i dessa lokaler. Lokaler som är vanliga vid tillfällig övernattning är skolor, förskolor, idrottshallar och liknande. Tillåtelse av tillfällig övernattning ges inte till lokaler med permanent verksamhet, så som hotellverksamhet eller vandrarhem, som har högre brandkrav på sig.

Läs gärna mer om de generella regler som gäller för tillfällig övernattning under Relaterad information.

Anmälan om tillfällig övernattning

Kontakt