Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Explosiv vara

Det är räddningstjänsten som har tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Observera att det är Polisen som sköter tillstånd för sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hanterar tillstånd av gränsöverskridande överföring.

Olika tillstånd beroende på hantering

Det finns olika tillstånd att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Förvärv och innehav — Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  1. Du köper en explosiv vara och förbrukar direkt, exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring — Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel — Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor,
exempelvis om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring — Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare — Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare, om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen, mer än att du har en ny föreståndare.

Exemepel på tillstånd som behövs

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav, tillstånd till handel, och tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav, tillstånd till förvaring, och tillstånd till överföring

Ansökan om tillstånd​ explosiv vara

En och samma blankett används för att söka flera tillstånd, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker. Var noga med att bifoga de handlingar som efterfrågas för snabb och korrekt bedömning av ärendet. För att din ansökan ska kunna godkännas måste du kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning och ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (till exempel förråd eller försäljningslokal) kan det beslutas om att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kontaktar dig i så fall för att boka en tid för avsyning.

Kontakt