Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Räddning, säkerhet och kris

Som kommun måste Hylte kommun ha beredskap för olika händelser. Kommunstyrelsen, som även är räddningsnämnd, har det yttersta ansvaret för människornas säkerhet och trygghet. Men kommunen tar inte över den enskildes ansvar utan du som medborgare måste också arbeta för din och dina medmänniskors trygghet. Det finns mycket du kan göra för att bränder, olycksfall och andra obehagliga händelser inte ska inträffa.

Räddningstjänsten arbetar förebyggande

Räddningstjänsten i Hylte kommun ägnar stora delar av sin arbetstid till förebyggande arbete. De två huvuduppgifterna för räddningstjänsen är att säkra ett förebyggande brandskydd och vid olyckor minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Du kan själv i hemmet eller på din arbetsplats både tänka och arbeta förebyggande för att minska risken för att olyckor inträffar.

Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn att lagen om skydd mot olyckor, men utbildar och informerar även företag, organisationer och enskilda i brandkunskap. Räddningstjänsten ansvarar också för sotningsverksamheten i kommunen, men där själva sotningen utförs på entreprenad i privat regi.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor reglerar verksamheter hos kommuner, räddningstjänster, tillsynsmyndigheter, länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tyngdpunkterna i lagen kan sammanfattas med att räddningstjänsten ska arbeta med förebyggande åtgärder, räddningsinsats och efterföljande åtgärder. Ansvaret för att lagen följs ligger på:

  1. Den enskilde
  2. Kommunen
  3. Staten

Kontakt