Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Protokoll

Datum

Protokoll

2020-07-02


2020-01-09

ProtokollPDF

2020-02-13

ProtokollPDF

2020-03-12

ProtokollPDF

2020-04-09

Inställt

2020-05-07

ProtokollPDF

2020-06-11

ProtokollPDF

2020-06-18

ProtokollPDF

2020-08-06

ProtokollPDF

2020-09-17

ProtokollPDF

2020-10-08

ProtokollPDF

2020-11-05


2020-12-10


 

Kontakt