Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet bereder frågor som ska behandlas i kommunstyrelsen.

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp under mötet.

Datum

Protokoll

2021-02-09

ProtokollPDF

2021-04-06

ProtokollPDF

2021-06-01

ProtokollPDF

2021-08-17

ProtokollPDF

2021-09-07

ProtokollPDF

2021-11-09

ProtokollPDF

2021-12-07

Protokoll


Kontakt