Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder frågor som ska behandlas i kommunstyrelsen.

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp under mötet.

Kontakt