Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsen

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp under mötet.

Datum

Protokoll

2021-02-16

ProtokollPDF

2021-03-23

ProtokollPDF

2021-04-13

ProtokollPDF

2021-05-11

ProtokollPDF

2021-06-08

ProtokollPDF

2021-08-31

ProtokollPDF Protokoll § 147-149PDF

2021-10-05

ProtokollPDF Protokoll §182PDF

2021-10-28

ProtokollPDF

2021-11-16

ProtokollPDF Protokoll § 228 - 230PDF

2021-12-14

ProtokollKontakt