Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunfullmäktige

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp på mötet.

Mötesdatum

Protokoll

2021-01-28

ProtokollPDF

2021-03-04

ProtokollPDF

2021-05-06

ProtokollPDF

2021-06-22

ProtokollPDF

2021-09-16

ProtokollPDF

2021-10-21

ProtokollPDF

2021-11-11

ProtokollPDF

2021-12-09

Protokoll


Kontakt