Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Informationen som politikerna har tagit del av innan de har tagit beslut i ett ärende finns under rubriken Kallelser och handlingar på respektive mötesdatum.


Datum

Protokoll

2019-01-24

ProtokollPDF

2019-02-07

ProtokollPDF

2019-03-20

ProtokollPDF

2019-04-04

ProtokollPDF

2019-05-02

ProtokollPDF

2019-06-13

ProtokollPDF

2019-08-08

ProtokollPDF

2019-08-15

ProtokollPDF

2019-08-29

ProtokollPDF

2019-09-19

ProtokollPDF

2019-10-03

ProtokollPDF

2019-10-31

ProtokollPDF

2019-12-05

ProtokollPDF 

Kontakt