Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lokala folkhälsorådet

Lokala folkhälsorådet ska verka för ett gemensamt, långsiktigt, målinriktat och strategiskt folkhälsoarbete i Hylte. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ med representanter från varje nämnd i Hylte kommun samt Hyltenämnden, Region Halland.

Ledamöterna ska förmedla gemensamma överenskommelser och information mellan folkhälsorådet och de nämnder de företräder, för att nämnderna i sin tur besluta i frågorna. Vidare arbetar man fram prioriterade områden utifrån lokala beslutsunderlag, verkar för insatser inom de prioriterade områdena, samt följer upp och utvärderar. Som en vägledning i detta arbete skrivs en verksamhetsplan fram.

Folkhälsorådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Läs lokala folkhälsorådets protokoll.

Representanter i rådet

 

Politiker i lokala folkhälsorådet

 

Anna Roos (C) - ordförande

Hyltenämnden (Region Halland)

Marie-Louice Lindström (S)

Kultur- och folkhälsonämnden

Johnny Winther (SD)

Kommunstyrelsen

Alexander Engman (L)

Kommunstyrelsen

Per Andersson (C)

Kultur- och folkhälsonämnden

Martina Philip Carlsson (C)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ann-Christin Wendpaap (S)

Barn- och ungdomsnämnden

Gunnel Johansson (S)

Omsorgsnämnden

Kerstin Alexén (SD)

Omsorgsnämnden

Bengt-Åke Torhall (L)

Samhällsbyggnadsnämnden

Camilla Gustavsson (S) - vice ordförande

Hyltenämnden (Region Halland)

Emma Emanuelsson (C)

Barn- och ungdomsnämndenAndra representanter i lokala folkhälsorådet

 

Per Borg

Kommundirektör, Hylte kommun

Josef Önnhed

Fritids- och folkhälsochef, Hylte kommun

Karin Lövgren

Hälsoutvecklare, Hylte kommun

Janet Harrysson

Nämndtjänsteman, Region Halland

Kerstin Delefelt

Strateg för social hållbarhet, Region Halland

Yvonne Wijk

Sekreterare, Region Halland

 

Kontakt