Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden bedriver tillsynsverksamhet över Hylte kommuns övriga verksamheter inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden prövar även tillstånd som krävs inom dessa verksamheter. Syftet är att en fristående nämnd ska granska kommunens verksamheter inom dessa områden för att förhindra att de enskilda nämnderna bedriver tillsyn eller ger tillstånd åt sina egna verksamheter.

Ledamöter i nämnden:

Ann-Kristin Petersson (S) Ordförande
Uno Sjöberg (C) Vice ordförande
Ulf Hedin (S)

Ersättare:

Per-Åke Eriksson (V) 
Monika Albrecht (S)
Bengt Svensson (C)

Kontakt