Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samhällsbyggnads­nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är en hopslagning av det som vanligtvis brukar vara miljö-, teknisk, trafik-, plan- och byggnämnd. Syftet med detta har varit att politikerna och tjänstemännen ska få en helhetsbild över verksamheten då de tekniska verksamheterna till stor del är beroende av de regleringar och tillstånd som ges och bedrivs av plan-, bygg- och miljöverksamheterna.

Läs mer om verksamhetsområdena som samhällsbyggnadskontoret arbetar med.

Ledamöter i nämnden:

Malin Thydén-Kärrman (S) Ordförande
Bengt Åke Torhall (L) 1:e vice ordförande 
Martina Philip Carlsson (C) 2:e vice ordförande
Carl Larsson (M) 
Roger Andersson (S)
Lirim Mazreku (KV)
Thomas Flystam (SD)

Ersättare:

Kjell Larsson (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Christer Johansson (M)
Zofia Sarna (S)
Anna Hagström (C)
Karl-Gustav Lindbäck (KV)
Ray Alexén (SD)

Kontakt