Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.

Omsorgsnämnden ansvarar också för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Omsorgsnämnden är ansvarig för omsorgskontorets verksamheter.

Läs mer om verksamhetsområdena som omsorgskontoret arbetar med.

Ledamöter i nämnden:

Gunnel Johansson (S) ordförande
Maria Johansson Arnström (S) 1:e vice ordförande
Rolf Kenneryd (C) 2:e vice ordförande
Monica Grönroos Dehlin (SD)
Agneta Johansson (L) 
Svetlana Svensson (V)
Niclas Erlandsson (C)

Ersättare:

Anna Larsson (S)
Ingrid Johansen (S)
Gunilla Holmgren (C)
Ewa Gunnarsson (SD)
Ingegerd Torhall (L)
Per-Åke Eriksson (V)
Carina Sjöberg (C)

Kontakt