Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kultur- och folkhälso­nämnden

Arbetsutskott ANK

Kultur- och folkhälsonämndens presidium. Från vänster på bild: Marie-Louice Lindström (S), förste vice ordförande, Rolf Näslund (M), andre vice ordförande och Birgitta Årzén (S), ordförande.

Nämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och individuella insatser för vuxna från och med 18 år. Bland nämndens ansvarsområden finns försörjningsstöd, vuxenverksamhet inom individ- och familjeomsorgen och åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare. Andra ansvarsområden för arbets- och näringslivsnämnden är fritid och folkhälsa, där Örnahallen hälsocenter och stödet till kommunens föreningsliv är centrala delar, samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Kultur- och folkhälsonämnden är ansvarig för kultur- och folkhälsokontorets verksamhet.

Läs mer om verksamhetsområdena som kultur- och folkhälsokontoret arbetar med.

Ledamöter i nämnden:

Birgitta Årzén (S) ordförande
Marie-Louise Lindström (S) 1:e vice ordförande
Rolf Näslund (M) 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD)
Lirim Mazreku (KV)
Claes-Göran Östlund (V)
Per Andersson (C)

Ersättare:

Jari Brinkell (S)
Fredrik Engberg (L)
Bo Larsson (M)
Ewa Gunnarsson (SD)
Karl-Gustav Lindbäck (KV)
Petter Eriksson (V)
Henrik Hagström (C)


Kontakt