Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kultur- och folkhälso­nämnden

Kultur- och folkhälsonämnden ansvar för kommunens uppgifter inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även över individ- och familjeomsorg (IFO) för barn och unga till och med 20 år. Vidare har nämnden som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och individuella insatser för vuxna från och med 18 år. Bland nämndens ansvarsområden finns försörjningsstöd, vuxenverksamhet inom individ- och familjeomsorgen och åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare. Andra ansvarsområden för kultur- och folkhälsonämnden är fritid och folkhälsa, där Örnahallen hälsocenter och stödet till kommunens föreningsliv är centrala delar, samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Kultur- och folkhälsonämnden är ansvarig för kultur- och folkhälsokontorets verksamhet.

Läs mer om verksamhetsområdena som kultur- och folkhälsokontoret arbetar med.

Ledamöter i nämnden:

Birgitta Årzén (S) ordförande
Marie-Louise Lindström (S) 1:e vice ordförande
Christer Johansson (M) 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD)
Lirim Mazreku (KV)
Claes-Göran Östlund (V)
Per Andersson (C)

Ersättare:

Jari Brinkell (S)
Fredrik Engberg (L)
Bo Larsson (M)
Ewa Gunnarsson (SD)
Karl-Gustav Lindbäck (KV)
Petter Eriksson (V)
Henrik Hagström (C)

Kontakt