Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn- och ungdomskontoret

Barn- och ungdomskontoret är indelat i enheter med olika arbetsuppgifter.

Central administration

Den centrala administrationen hanterar handläggning av bland annat barnomsorg och skolskjutsar.

Utbildning och barnomsorg

Inom rektors- och förskolechefsområdena bedrivs utbildning och barnomsorg. Kontoret ansvarar för grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Barnomsorgen bedriver förskola och familjedaghem, samt fritidsverksamhet för skolbarn.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, film, bild och form.

Hälsa barn och ungdom

Enheten har ett barn- och elevhälsoteam samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Det finns även ett hem för vård och boende för ensamkommande flyktingungdomar.

Politiskt ansvarigt organ är barn- och ungdomsnämnden.

Kontakt