Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kontor

På kontoren jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Hylte kommun organiserad i fem kontor:

Kontakt