Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet är ett direktberedande utskott under kommunstyrelsen som bereder och samordnar tillväxtfrågor. Tillväxtutskottet väljs av kommunstyrelsen.

Tillväxtutskottet hanterar bland annat planfrågor, strategiska markförvarv, infrastrukturfrågor och näringslivsfrågor. Tillväxtutskottet ansvarar även för kommunens internationella frågor, samt frågor om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ledamöter

Ronny Löfquist (S) Ordförande

Malin Thydén Kärrman (S) 1:e Vice ordförande

Anna Roos (C) 2:e vice ordförande

Lisa Mogren (V)

Stina Isaksson (SD)

Ersättare

Tommy Edenholm (KV)

Bengt-Åke Torhall (L)

Fredrik Engberg (L)

Jennie Cederholm Björklund (C)

Kerstin Alexén (SD)

Kontakt