Hoppa till innehåll Hoppa till meny
KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Från vänster: Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm (KV) och Ronny Löfquist (S).

Kommunstyrelsen

Ledamöterna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand.

I Hylte har kommunstyrelsen även det politiska ansvaret för kris- och beredskapsfrågor (så kallad krisledningsnämnd) samt ansvarar för räddningstjänsten i kommunen.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ronny Löfquist (S) Ordförande                        
Tommy Edenholm (KV) 1:e vice ordförande
Anna Roos (C) 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD)
Hanna Kjellin (S)
Krister Mattsson (S)
Bo-Gunnar Åkesson (M)
Bengt Åke Torhall (L)
Johnny Winther (SD)
Lisa Mogren (V)
Håkan Bengtsson (C)

Ersättare
Nina Larsson (S)
Erika Erlingson (C)
Ewa Gunnarsson (SD)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén Kärrman (S)
Thomas Flystam (M)
Fredrik Engberg (L)
Kerstin Alexén (SD)
Viktoria Strand (S)
Petter Eriksson (V)
Jennie Cederholm Björklund (C)

Kontakt