Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsen

Ledamöterna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand.

I Hylte har kommunstyrelsen även det politiska ansvaret för kris- och beredskapsfrågor (så kallad krisledningsnämnd) samt ansvarar för räddningstjänsten i kommunen.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ronny Löfquist (S) Ordförande                        
Göran Edberg(S) 1:e vice ordförande
Anna Roos (C) 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD)
Tommy Edenholm (KV)
Krister Mattsson (S)
Bo-Gunnar Åkesson (M)
Bengt Åke Torhall (L)
Thomas Johansson (SD)
Lisa Mogren (V)
Andreas Algerbo (C)

Ersättare
Hanna Kjellin (S)
Nina Larsson (S)
Håkan Bengtsson (C)
Johnny Winther (SD)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén Kärrman (S)
Rolf Näslund (M)
Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C)

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Från vänster: Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Göran Edberg (S), Ronny Löfquist (S) och Tommy Edenholm (KV).

Kontakt