Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kartor över kommunen

På den här sidan hittar du kartor över Hylte kommun. Är du ute efter nybyggnadskarta eller primärkarta hittar du mer information under rubriken kartor för byggnation.

Fritids- och turistkarta​

Hylte Fritids- och turistkarta är en detaljerad karta i skala 1:50 000 som visar vägen till ett stort antal besöksmål runt omkring i kommunen som till exempel kulturminnen, museer, vandringsleder, cykelleder, kanotleder, badplatser, naturreservat och mycket annat. Kartan finns bland annat hos kommunens kontaktcenter.

Tätortskartor

Tätortskartorna ger en översiktlig bild av de större orterna i kommunen. Gatunätet framträder tydligt och bebyggelsens struktur kan översiktligt ses. Kartorna fungerar samtidigt också bra som cykelkartor och visar tydligt var gång- och cykelvägarna finns.

Genom att klicka på länkarna nedan kan du ladda ner tätortskartorna i PDF-format.

Kontakt