Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunens värdegrund

Kommunens värdegrund togs fram i samband med visionsarbetet som genomfördes av kommunfullmäktige 2006.

De fyra värdeorden är:

Trygghet – hos oss finns omtanke

Delaktighet – hos oss gör du skillnad

Framtidstro – hos oss utvecklas du

Stolthet – du är en av oss

Syftet med värdegrunden är att ge alla förtroendevalda och medarbetare en tydlig bild av vad organisationen står för – en kompass som vägleder oss i det dagliga arbetet. Varje förtroendevald och medarbetare ska känna sig trygg och säker och vara bekväm med att kunna säga sin mening i olika sammanhang. Medarbetarna ska också känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka innehållet i det vardagliga arbetet.

Värdegrunden pekar även ut framtidstro och stolthet som viktiga värden. Medarbetarna ska ha möjligheter att utvecklas och på så sätt vara med att utveckla kommunens verksamheter. Medarbetarna är alla en del i ett större sammanhang och därmed också beroende av varandra. Det är viktigt att alla kan känna stolthet både över egna och andras framgångar.

Kontakt