Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbetsordningar

Utöver reglerna i kommunallagen finns arbetsordningar. Reglerna i arbetsordningarna är beslutade av kommunfullmäktige och styr fullmäktiges och kommunstyrelsens och nämndernas arbete. De innehåller bl.a. bestämmelser om antalet ledamöter, när sammanträden ska hållas, hur motioner, interpellationer och frågor handläggs i fullmäktige och inkallande av ersättare och deras tjänstgöring.

Här finns också instruktioner för fullmäktiges och nämndernas ordförande och kommunchefen.

Kontakt