Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Författningssamling

En kommuns verksamhet styrs av lagar och förordningar, till exempel kommunallagen. Utöver det får kommunen själv besluta om vissa föreskrifter och andra regler som ska gälla inom kommunen. Dessa styrdokument samlas i kommunens författningssamling.

På dessa sidor finner du Hylte kommuns författningssamling. Här finns både sådant som direkt gäller dig som kommuninvånare, som lokala ordningsföreskrifter samt taxor och avgifter, och sådant som styr kommunens egen verksamhet, som arbetsordningar och reglementen.

Kontakt